Företagshälsa, hur funkar det?

Att som företagsledare jobba med företagshälsa är lika svårt som det är viktigt. Det är grundläggande att ha friska och välmående anställda för att ett företag ska bli framgångsrikt och effektivt. Om en eller flera medarbetare blir långtidssjukskrivna kan det bli en kostsam historia för företaget. Därför är det viktigt att jobba med förebyggande åtgärder för att så få som möjligt av de anställda ska hamna i kortare eller längre sjukskrivningsperioder. Ett sätt att jobba med förebyggande insatser är att ge de anställda någon form av friskvårdsförmån. Ett bra exempel är subventionerad kostnad på det lokala gymmet.

Kom ihåg sjukförsäkringen

Som företagsledare är det också viktigt att ha en bra sjukförsäkring för sina anställda. Med rätt sjukförsäkring kommer fler tillbaka i arbete. Det är en aspekt av företagshälsa som många gånger glöms bort. Men den är minst lika viktig som att jobba med förebyggande åtgärder. Utan en sjukförsäkring finns det risk att den anställde hamnar utanför arbetsmarknaden under en längre period än nödvändigt. En riktigt bra sjukförsäkring hjälper individen att snabbt komma in de arbetsuppgifter som han eller hon hade innan sjukdomsperioden. En sjukförsäkring behöver inte kosta jättemycket och det är väl värt att investera i en för trygghetens skull.

Företagshälsa ska vara roligt

Att jobba med medarbetarnas hälsa på en arbetsplats ska vara inspirerande och roligt. Det är en fröjd att som arbetsledare se hur de anställda trivs, mår bra och gör ett bra jobb. Den som tränar och underhåller sin fysiska hälsa presterar i regel mycket bättre än den som inte rör på sig i någon större utsträckning. Att träna två eller tre gånger i veckan är absolut rekommenderat. Som företagsledare kan du ge dina anställda möjlighet att träna på arbetstid ett par timmar i veckan. Det kan ta emot till en början men på sikt visar det sig nästan alltid att det lönar sig.

Reply

mts_wordx