Managementkonsult

Många som pluggar på, till exempel, en handelshögskola drömmer om att bli mangementkonsult på en av de större firmorna. Ett sådant jobb innebär många nya utmaningar och arbetsuppgifter som kan göra stor skillnad för stora företag. Löneläget är, i regel, riktigt bra, som alltid när man hjälper kunder att genomföra förändring som syftar till att tjäna eller spara pengar. Något som skiljer olika managementkonsulter från varandra är hur nischade de är. Vissa arbetar mycket brett med allt från kommunikation till marknadsföringsstrategier och personalfrågor. Man kan också anlita, eller bli, en specialiserad it management konsult som har djupa kunskaper inom IT-området.

Vad är management?

Management handlar om ledarskap och förmåga att skapa och implementera strategier. Det kan handla om små sammanhang, till exempel om du ska flytta och måste göra en sökning som: Sabbatsberg_24_October_2015_12hyra förråd Värnamo samtidigt som du ska ordna med bärhjälp och hitta någon som kan köra en lastbil. Flera små projekt som ska samordnas i en helhet. På högre nivå kan managementkonsulter arbeta med att ge en företagsledning nya perspektiv på hur verksamheten kan effektiviseras. Inte sällan jobbar de i samband med nedskärningar och förändringsprocesser på ett företag. En viktig del av yrket är att förstå kundens behov och situation och sedan agera rationellt med fokus på vad som faktiskt ger resultat. En konsult ger oftast råd, efter ett uppdrag är det upp till företaget att genomföra de förändringar som konsulten föreslagit. Som fast anställd konsult har man i regel en fast lön, men arbetar med många olika kunder och projekt under ett år. Snittlönen i Sverige ligger runt 50 000kr i månaden och sju av tio arbetstillfällen finns i Stockholm.

Mangementkonsulter har en bra arbetsmarknad

Att satsa på att bli managementkonsult är bra, rent karriärmässigt. Man kan räkna med en riktigt god ingångslön och varierande arbetsuppgifter som leder till att man hela tiden lär sig mer och mer och håller sig inom sitt områdes framkant. Det är vanligt att duktiga konsulter går vidare till toppositioner i företagsvärlden. I dag lever vi i en tid med snabba ekonomiska förändringar och förändringar som drivs av tekniska framsteg. Företag måste därför, oftare än tidigare, vara beredda på att anpassa sin verksamhet utifrån de nya förutsättningarna. Få företag har råd att hålla sig med arbetskraft som bara jobbar i särskilda skeden av företagets utveckling. Det är därför det finns en så stor marknad för konsulter. Som konsult har man goda förutsättningar att se objektivt på det skede som ett företag befinner sig i. Verksamhetsutveckling och verksamhetsavveckling kan sägas vara det som managementkonsulter sysslar med. Det är bekvämt för en personalchef som måste avskeda personal att hänvisa till oberoende konsulter istället för att behöva stå ensam bakom beslutet.

Reply

mts_wordx