Bra management ger bättre arbetsklimat

Med ett bra ledarskap och förvaltning inom ett företag kommer de anställda att må bättre vilket gör att de blir både effektivare och inte är sjukskrivna lika ofta. Med andra ord är ett professionellt management mycket viktigt för att nå lönsamhet.

Management kommer ursprungligen från det engelska språket men har under de senaste decennierna kommit att användas inom svenskan. Management betyder bland annat ledarskap, förvaltning och organisation och det finns specialutbildade managementkonsulter som anlitas av företag när de behöver hjälp med omorganisationer, ledningsstrategier och målsättningar.

Nycklarna till framgångsrikt management

Vad är då hemligheten bakom ett bra management som gör att de anställda presterar bättre? En av de viktigaste nycklarna är kommunikationen inom ett företag. Kommunikationen behöver fungera både bland de anställda samt mellan ledning och anställda. Vid exempelvis en stor omorganisation måste cheferna göra det tydligt för alla anställda varför förändringen sker och förklara vilka positiva effekter förändringen leder till. Om en chef kan få en anställd att se fördelarna med införandet av ett nytt datorsystem eller en kontorsflytt blir genomförandet mycket enklare. Med andra ord är tydlighet och förmågan att entusiasmera de anställda a och o inom varje organisation.

En annan viktig nyckel för att lyckas med sin managementstrategi är att ha rätt person på rätt plats. Innan en person anställs är det därför mycket viktigt att ha en tydlig kravprofil på vilken typ av kompetens och personlighet som passar in på en viss tjänst. Om en person som redan är anställd på en arbetsplats har fått arbetsuppgifter som denne inte trivs med bör ledningen försöka hitta bättre arbetsuppgifter för att vederbörande inte ska underprestera eller i värsta fall sprida en negativ stämning inom arbetsgruppen. Ibland kan det fungera att vidareutbilda personal för att de ska kunna utveckla sin kompetens. I takt med den ökande digitaliseringen ställs det hela tiden högre krav på teknisk kompetens vilket gör att kunskapen hos de anställda kontinuerligt måste uppdateras för att de ska kunna hänga med i utvecklingen.

Praktiska detaljer som till exempel fungerande kaffemaskin, välstädade toaletter och bra kopieringsmaskiner kan låta bagatellartade men har stor betydelse för de anställdas humör. Att mötas av en kopiator utan A4-papper av bra kvalitet är en riktig humörsänkare för de flesta. Att alltid se till att ha välfyllda lager med kopieringspapper från Office Depot är med andra ord en enkel åtgärd för att göra medarbetarna nöjda. Även gemensamma fikastunder och några konferenser och fester under året leder till att de anställda får slappna av och dessutom lär känna varandra bättre. Det behöver inte handla om dyrbara utlandsresor utan en middag på en närbelägen restaurang eller en enkel frukost på kontoret någon gång i månaden ger positiva effekter på välbefinnandet hos medarbetarna.

Reply

mts_wordx