Företagshälsovård

Det handlar inte längre bara om att sjukvård ska finnas till hands för arbetsplatser där olyckor och skador ofta förekommer i arbetet. Det handlar inte bara om klämskador från industrialiseringens löpande band, eller om sårskador från verktyg i tillverkningsindustri och hantverk. Det handlar inte ens längre bara om trötta och förstörda ryggar som slitits av alltför många ensamma och tunga lyft av både skurhink och människor i behov av hjälp. Idag handlar företagshälsovård om så oändligt mycket mer, men även detta. Man trodde när industrialiseringen kom och avlastade arbetare från det tyngsta grovarbetet med hjälp av maskiner att nu skulle arbete bli enklare att utföra. Man trodde att man genom att samla ihop alla föremål som skulle tillverkas och låta en arbetare skruva på en skriv, en annan en mutter, skulle arbete bli riktigt lätt och smidigt. Men man glömde helt bort människans inbyggda sinne för skönhet och kreativitet. Man glömde.

Idag måste vi återskapa sambanden

Vi har förstått att det är själsmördande att stå och skruva i samma skruv likadant dag ut och dag in. I stället har vi utvecklat ett digitalt samhälle, fullt av kreativitet och nytänkande inom arbetslivet. Men likväl som det kan vara mördande för själen att inte utveckla något eller skapa en produkt i sin helhet genom sitt arbete, kan det vara extremt stressande för en hjärna att alltid behöva utveckla och aldrig kunna sluta tänka på hur något kan göras bättre, smartare, snabbare och med mindre personal. Tänk på att på Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om vad exakt det är som stressar oss människor på arbetsplatserna idag. Det handlar om otydliga organisationer, ständiga omorganisationer, arbetsplatser där personalen inte känner tillit eller uppmuntran, bland annat. Att minska denna stress, som är det största orsaken till dagens sjukskrivningar, är en av företagshälsovårdens uppgifter. Det är svårt att lösa problemen som inte syns utanpå. Därför kan det vara klokt att dels ta del av arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete, dels vara ansluten till ett fackförbund som kan hjälpa till med regler.

Effekter av stress

Med en långvarig upplevd stress sker en eller flera kroppsliga förändringar. Blodtrycket kan stiga och ge personen problem med hjärta och till sist en stroke. Långvarigt stresspåslag som bildar adrenalin i kroppen skapar också kortisol, vilket påverkar fettinlagringen och insulinkänsligheten. Man kan alltså blir tjockare och få diabetes av stress. Med stress kommer sömnen att bli lidande, och när vi börjar bita ihop käkarna eller gnissla tänder på nätterna kan det vara dags för akut tandvård. Långvarig påverkan av käkmusklerna kan nämligen tyvärr också leda till inflammationer som det tar lång tid att få bukt med. Upplever du detta symptom, eller några andra symptom på stress som ständig huvudvärk eller starka olustkänslor för ditt arbete, kan du behöva ta kontakt med antingen din chef eller din företagshälsovård för att se hur ni tillsammans kan förbättra din arbetssituation. Glöm inte bort att ta hand om dig själv även utanför arbetet. Det är bevisat att fysisk aktivitet flera gånger i veckan minskar effekten av stress och minskar risken att hamna i utbrändhet.

Reply

mts_wordx