Management inom anställning – en nödvändighet för många

I en tid då företagen har allt fler saker att göra och projekt som når sin deadline så kan det vara skönt att ha avlastning när det kommer till att nyanställa personal. En managementkonsult driver frågan om att anställa från publiceringen av annonsen till upplärningen av personen efter påskrivet anställningskontrakt.

Vad är en anställning?

En anställning är ett kontrakt mellan å ena sidan arbetsgivaren och å andra sidan arbetstagaren. I anställningskontraktet återfinns detaljer såsom anställningstid, privilegier (friskvårdstimmar med mera) och vad arbetet går ut på. Anställningskontrakt ska upprättas enligt lag i syfte att reda ut eventuella konflikter som kan uppstå parterna emellan. Ett anställningskontrakt säger svart på vitt vad som gäller och eventuella konsekvenser för en viss handling.

Det blir allt vanligare med så kallade egenanställningar, det vill säga att folk är antingen egenföretagare (driver eget företag) eller frilansar för kunder/klienters uppdrag.

Med ett mobilabonnemang för företag kan du som egenföretagare skaffa förmånliga mobilabonnemang för jobbmobilen.

Vad är en managementkonsult?

En managementkonsult handhar ärenden där målet är att tillsätta folk till befintliga arbetsplatser. Vederbörande har ofta en examen från kandidatprogrammet Human Relations (HR) vilket utbildar människor att bli specialiserade på att kartlägga arbetsplatsers behov kontra arbetstagares viljor. Det kan många gånger vara en svår uppgift, speciellt i de fall då arbetstagaren har spetskompetenser som även andra företag är starkt intresserade av.

Managementkonsulten skriver ofta annonsen som sedan publiceras på valfri internettjänst, ansökningar anländer och konsulten kan börja göra ett preliminärt urval av kandidater som är tänkbara för intervjuer. Väl på intervjun bedömer managementkonsulten inte bara den arbetssökandes meriter utan även hur väl vederbörande kan tänkas passa ihop med andra människor på och utanför arbetsplatsen. Många företag söker idag personer som inte bara är duktiga på vad de gör utan även hur de fungerar rent socialt då nätverkande är viktigare än någonsin idag.

Varför gör inte cheferna själva sina antagningsprocesser?

Cheferna har gjort bedömningen att managementkonsulterna är så pass duktiga på vad de gör, och efter givet förtroende så får de chansen att fortsätta rekrytera folk. Cheferna har ofta fullt upp med att driva den dagliga verksamheten och försöka stötta sin underordnade med exempelvis expertis inom ett visst område.

Rent formellt finns det inga krav på att man behöver vara utbildad för att anställa folk, om så vore fallet skulle betydligt färre företag som startats från grunden inte kunnat växa. Det inger dock förtroende om chefen eller HR-konsulten är utbildade precis som de arbetssökande, tycker de flesta.

Kan man undgå anställningsprocessen?

Om man är välkänd inom ens bransch och har ett stort nätverk så kan man ibland bli ”headhuntad” (uppsökt av företaget istället för tvärtom) och kanske även undgå jobbintervjuer. Anställningskontraktet måste hur som helst skrivas under oavsett vad.

Reply

mts_wordx