Human resources

Human resources, vilket förkortas HR eller ibland HRM (som då står för Human Resource Management) är en term som avser ett företags personalavdelning, det vill säga den del av företagets verksamhet som sysslar med rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård, och arbetar med hur företaget kan använda sin personal på bästa sätt för att främja sin verksamhet. Nyckelordet ligger i just det som denna avdelning kallas på engelska, human resources, det vill säga ”mänskliga resurser” – man ser med andra ord person-801829_960_720personalen som tillgångar i företaget. I takt med att HR har blivit ett allt mer känt begrepp även i Sverige har tanken om hur personalavdelningar bör jobba ändrats, från att ha en mer eller mindre rent administrativ roll till att faktiskt arbeta strategiskt med personalen, och knyta an arbetet med personalen till företagets övergripande visioner, mål, strategier och affärsidéer. En HR-avdelning ska, till skillnad från en traditionell personalavdelning, också se till personalens känslomässiga och sociala beteenden – de ska med andra ord inte bara främja företaget, utan också personalens välmående. Trots denna skillnad i verksamhetbeskrivning för en rent administrativ personalavdelning och en HR-avdelning är det många svenska företag som helt enkelt har bytt namn på sin personalavdelning till HR-avdelning för att det ligger rätt i tiden, utan att förändra något i hur de arbetar. Detta har gjort att det inte alltid är klart för utomstående vad HR egentligen innebär.

Att just personalens välmående ingår i HR har att göra med att HR har sitt ursprung i en rörelse som kallas Human Relations, som fokuserade på de mänskliga faktorerna i ett företags verksamhet, till exempel personalens behov av att känna gemenskap i gruppen och att få erkännande från sin arbetsgivare. Senare tillkom utöver detta det fokus på strategier för att få personalen att prestera så bra som möjligt som gjorde Human Relations till Human Resources Management.

Att arbeta inom HR handlar således till stor del om att få människor att växa, framförallt i sin yrkesroll, men även på ett personligt plan. Om man också tycker om att bokstavligen få saker att växa, det vill säga blommor och växter, ska man istället för en utbildning i HR satsa på att bygga ett växthus på tomten. På Skanskabyggvaror.se hittar du ett stort utbud av växthus för alla smaker.

Reply

mts_wordx