Management

Management är ett brett samlingsbegrepp som direkt översatt skulle kunna översättas med hantering. Begreppet kan avse exempelvis verksamhetsstyrning eller organisationsledning, både inom privat sektor och offentlig sektor. När man syftar på management inom den akademiska världen är området tvärvetenskapligt och kan förknippas med en lång rad olika förgreningar. Några exempel på det är kunskapsutveckling, personalfrågor, produktutveLeader hold meeting with his teamckling, företagsstrategier, PR, byråkrati, kvalitetssäkring och kapital.

Relaterade ämnen som ligger i nära anslutning till management och management inom anställning är psykologi och antropologi samt sociologi, eftersom det i grund och botten handlar om människor och det mänskliga beteendet. Management handlar om att göra organisationer framgångsrika på ett eller annat sätt, och det finns olika typer av management som anses ha sina styrkor och brister. Vi lever i ett organisationssamhälle och olika organisationer blir fler och större, för att inte tala om mäktigare. Om detta skriver Svenska Dagbladet i en artikel.

Management är ett låneord från engelskan, och tillsammans med huvudbegreppet har flera andra relaterade låneord kommit till. Några av dem är gruppdynamik, frilans, outsourcing, benchmarking och portfolio. Gruppdynamik är viktigt inom management och innebär gruppens förmåga att tillsammans agera, jobba mot gemensamma mål, lösa gemensamma problem och hantera de motsättningar och konflikter som kan uppstå i en grupp. För ett gott management inom ett företag så behöver de anställda ha en väl fungerande gruppdynamik. Outsourcing innebär att ett företag tar hjälp av ett annat företag för att sköta om en eller flera processer. När man gör det kan man ägna tiden och övriga resurser åt företagets huvudsakliga verksamhet, kärnverksamheten. Det är en viktig del inom företagets management. Benchmarking är ännu ett låneord från engelskan, och kan i försvenskad form kallas för riktmärkning. Begreppet syftar till att man utvärderar den egna verksamheten och mäter olika faktorer både kvalitativt och kvantitativt för att sedan jämföra datan med andra aktörer inom området, vanligtvis de som står sig bäst inom området. Tack vare benchmarking kan man utveckla metoder och strategier som för organisationen framåt mot de målsättningar mönsterlösningar som toppar resultaten. Det finns med andra ord många områden inom management som man kan fokusera på, och som för organisationen framåt på olika sätt.

Reply

mts_wordx