Välkomna nyanställda in i gruppen

Även om man vid rekrytering tar hänsyn till personlighet såväl som kompetens, för att försäkra sig om att den man anställer passar ihop med sina blivande medarbetare och kommer att kunna samarbeta med dem, krävs det ofta en viss ansträngning från företagets sida för att se till att en nyanställd kommer in i gruppen så fort som möjligt. Det finns flera sätt att göra det.meeting-1453895_960_720

Ett av de mest effektiva är att anordna någon typ av företagsevent, där alla anställda får genomgå en upplevelse tillsammans. Det kan vara en mer eller mindre omtumlande upplevelse – huvudsaken är att de får en gemensam utgångspunkt som de kan prata om och börja bygga en relation på. Ett bra exempel på en passande upplevelse för ett företagsevent i Stockholm är till exempel att ta sig igenom en höghöjdsbana på Äventyrsbanan. Det ger en tillräcklig adrenalinkick för att fungera som isbrytare i gruppen, samtidigt som det inte är så svårt eller avskräckande att inte alla i gruppen ska vilja delta.

Om man vill att medarbetarna lär känna varandra under mer strukturerade former, kan en teambuildingdag vara ett annat alternativ. Grundprincipen för en teambuildingdag är densamma som ett företagsevent, med den skillnaden att det ofta ingår en eller flera övningar under upplevelsen, som medarbetarna i gruppen ska lösa tillsammans. Tanken är att detta både ska hjälpa gruppen att lära känna varandra och att finna sina platser i gruppdynamiken, vilket senare ska underlätta gruppens arbete, till exempel under ett gemensamt projekt.

Om man har tajmat rekryteringen så att nyanställningen sammanfaller med ett nytt kalenderår eller starten på den årliga verksamheten inom företaget kan ett annat bra sätt att få in de nya i gemenskapen vara en kickoff. Kickoffen är kanske det minst formella sättet att lära känna de nyanställda, eftersom det oftast helt enkelt består av en fest. Det är dock inte ovanligt att man också kombinerar en kickoff med teambuildingaktiviteter, liksom med möten om företagets visioner och målsättningar inför året. Det kan med andra ord vara ett bra sätt att introducera den nyanställda inte bara för sina nya kolleger, utan också för företagets mål och arbetsstrategier.

Reply

mts_wordx