Några tips för distansarbete

Idag är det vanligare att man arbetar helt eller delvis på distans inom flera olika yrken. Särskilt arbetsplatser, där kontorsarbete är en stor del av dagen. Detta möjliggör en hel del fördelar för både arbetstagare och arbetsgivare. En annan vinnare i dessa sammanhang brukar man säga är miljön. Det går åt betydligt mindre energi, och mindre utsläpp, när färre behöver ta sig till arbetsplatsen. Man minskar även trycket i trafiken i de större städerna. För arbetstagare med familj, kan den tidsvinsten man gör lätta på stressen i vardagspusslet, vilket kan leda till färre förkylningar och sjukfrånvaro.

Några råd på vägen

Det är viktigt att man har ordnat sin arbetsplats så proffsigt som möjligt. Ett bra alternativ, som är ett mellanting mellan att arbeta hemifrån och ta sig till arbetsplatsen, är att hyra ett arbetsutrymme via exempelvis Workaround.io, då får man det bästa av två världar. Detta passar främst de som har lång väg till arbetet, och därmed tjänar in rejält med tid, som normalt sett gått till jobbpendlande. När man arbetar hemifrån, eller ett distanskontor, gäller det att hitta en bra struktur på arbetsdagen och till mycket minimera den situation man vanligen har på arbetsplatsen. Ofta har man möten, som sker vid samma tid varje vecka, och kring dessa bygger man upp sina dagliga rutiner. Det är bra att börja dagen på ungefär samma sätt. Kanske väljer man att ta en löprunda den tiden man vanligen hade suttit i kollektivtrafiken för att ta sig till arbetet. Eller så kanske man kan börja arbetsdagen en timma tidigare, och därmed komma ifrån tidigare. Man bör ha en rutin man följer, då arbetsdagen börjar och slutar. Kanske börjar alltid dagen med att man går igenom dagens schema och tittar igenom mailen.

Reply

mts_wordx