Anlita ett bemanningsföretag-eller anställa själv?

Det är frågan? I kommuner och landsting och på myndigheter som Läkemedelsverket är det vanligt att anställa sin personal själv, medan större och privata företag ofta anställer via bemanningsföretag. Vilka för och nackdelar finns det med respektive process?

Det blir allt vanligare att låta ett bemanningsföretag sköta anställningsprocessen eftersom det kan spara tid för företaget. För den som inte är van vid att anställa kan det också vara en bra väg att få hjälp att både hitta och intervjua kandidater. Bemanningsföretaget har ett stort kontaktnät, de har ett utarbetat system för anställningsprocessen, kunskap om djupintervjuer och speciellt utformade personlighetstester. De har mångårig erfarenhet av möten med människor och de vet hur marknaden för jobb och personal ser ut i Stockholm och i resten av landet. Men det kan finnas vissa fallgropar. Risken för att fel person blir anställd ökar till exempel om information går förlorad på vägen. Kanske förekommer det arbetsuppgifter på arbetsplatsen som bemanningsföretaget inte får reda på, det vill säga, de hyr ut en person som möts av arbetsuppgifter han eller hon sedan inte klarar av. Det gäller att vara tydlig i informationen till bemanningsföretaget och förhoppningsvis kan missar i informationen redas ut när kandidaten få komma på intervju hos företaget självt innan en eventuell anställning.

För att bemanningsföretagen ska få ett bra rykte om sig att hyra ut kompetent personal brukar de ha för vana att hyra ut personer med minst ett eller två års erfarenhet. Det är till fördel för företagen som får en erfaren anställd och inte behöver ägna lika lång tid åt upplärning som med en nyutexaminerad anställd. Undantaget är studenter som ofta hyrs ut för enklare jobb på deltid.

Att betala för en anställningsprocess kostar givetvis mer än att intervjua själv, men det får vägas mot insparad arbetstid och det blir även dyrare att hyra personal från ett bemanningsföretag. Men om företaget efter ett tag inser att det var fel person som hyrdes in går det att avsluta anställningen, eftersom uthyrningen till att börja med ofta bara löper på några månader.

En del bemanningsföretag läser bara CV:n, andra väljer kandidater efter utvalda tester eller låter ett datorprogram kryptera informationen angående namn, ålder och kön för att garantera en fördomsfri rekrytering. Ett bemanningsföretag kan också gå mycket strikt efter de kvalifikationer som anges i kandidatprofilen, men det skulle kunna göra att en kandidat som skulle passa mycket bra in i gruppen socialt blir missad för att den saknar enstaka meriter. Men ett företag som anställer direkt kan gå mer på sin magkänsla och känna av att kandidatens personkemi stämmer överens med arbetsgruppens, oavsett om personen saknar en och annan kvalifikation. Ett bemanningsföretag kan vara till stor hjälp, men det personliga mötet är ändå avgörande.

Reply

mts_wordx