Välj rätt konsultfirma

Om du och ditt företag ska anlita en konsultfirma finns det en rad saker som ni bör tänka på. Att ta in konsulter är inte riskfritt, och klarar man av att genomföra uppdraget med egen personal kan det vara att föredra. Samtidigt kan det vara så att man får in ett uppdrag som man inte vill tacka nej till, men som man samtidigt inte kan bemanna på egen hand. Då kan det vara en god idé att ta hjälp av en konsultfirma. Det kan också vara så att den kompetens som krävs inte finns hos den egna personalen. Då är konsulter ett alternativ.

Tips för att välja rätt konsultfirma

När man väl bestämt sig för att anlita en konsultfirma, finns det en rad saker att tänka på. Om det är så att man redan känner till någon firma, kan det vara en god idé att ta kontakt med den. Kanske har man vänner eller bekanta som har anlitat firman och kan uttala sig om den har levererat enligt önskemål eller inte. Känner man inte till någon firma sedan tidigare kan det bli svårare. Då gäller det att titta på vilka uppdrag firman tidigare har klarat av. För många företag som anlitar konsultfirmor har det på senare tid blivit Allt viktigare med långsiktighet. Att kunna anlita samma firma om och om igen har många fördelar.

Att bygga en långsiktig relation med konsultfirman

Om man har möjlighet att anlita samma konsultfirma vid flera tillfällen så kan man börja bygga en långsiktig relation med konsulterna. På sikt kan det nästan bli så att konsulterna fungerar som egna anställda. De kan få en egen kontorsplats och de kan bli ”en i gänget” på arbetsplatsen. Genom att bygga långsiktiga relationer kan samarbetet fördjupas och effektiviseras. Det är också lättare att lita på personer som man känt under en längre tid. Tillit är en god förutsättning för att ett bra jobb ska bli gjort. Så tänk efter noggrant innan ni väljer konsultfirma. Kanske kan det bli ett val som kommer påverka ert företags framtid mer än ni anar.

Reply

mts_wordx