Interim management

Ganska ofta uppstår behov av tillfälliga lösningar hos företag där man behöver täcka en ledartjänst tillfälligt över en kortare eller längre tid. Det är inte alltid en lätt uppgift då man naturligtvis vill och behöver ha en kompetent ersättare under den tid som den ordinarie medarbetaren är borta. Det kan vara under sjukdom, föräldraledighet eller i övergångsfasen i väntan på rekrytering. Interim management är då en utmärkt lösning där företaget slipper den långa startsträckan, det är flexibelt och många gånger kostnadseffektivt.

Om man är intresserad av att finnas tillhands som en kompetent resurs där företag är i behov av förstärkning kan man utveckla sina ledaregenskaper och bredda sin utbildning. Det är en utmärkt väg att gå för att få värdefull erfarenhet. Man kan genomgå projektledarutbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter för att stärka sin roll på arbetsmarknaden. Som företagare vill man gärna Happy businessman come to an agreement with his colleague.se så utbildade och praktiskt erfarna individer som möjligt när man ska ta in interim management i verksamheten.

Faktum är att interim management är på stark frammarsch. Svenska Dagbladet skriver att interim management erbjuder företaget en chef som snabbt kommer in i verksamheten och sitt uppdrag, har en stark egen drivkraft, är självgående och det från början samtidigt som han eller hon ofta är en tydlig ledare. Vidare är kompetensnivån hög och interimchefen kan snabbt bli tillgänglig. De erfarenheter som interimchefen har är först och främst erfarenhet av förändringar inom organisationer, turnaround, tillväxt, internationell marknad och förvärv samt integrering.

Interim management handlar om att ta del av kompetensen hos erfarna individer som länge arbetat med chefsposter och ledarskap. Det handlar inte om bemanning eller rekrytering, inte om konsulter. Det är snarare operativa chefer på ledningsnivå, vilka tar ett uppdrag som är tidsbegränsat och som tar sig an uppgiften med all sin samlade erfarenhet med sig i bagaget. Erfarenheten har erhållits dels genom utbildningar men även en lång tid av praktisk erfarenhet i olika typer av ledande befattningar och projektledningar. Tillsammans med rätt egenskaper blir interimchefen en stark tillgång vid de tillfällen företag och andra organisationer kan befinna sig i ett sårbart tillstånd utan en effektiv och skicklig ledare.

Reply

mts_wordx